NIP-Webinar probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona

De gevolgen van de Corona-maatregelen van het voorjaar 2020 ebben nog na in de verpleeghuizen, terwijl de tweede golf alweer over hen heen komt. Onderzoeken signaleren een toename van gedragsproblemen bij bewoners in deze periode. CCE, de NIP sectie Ouderenpsychologie en de PGD Psychologische expertise voor de ouderenzorg slaan in dit webinar voor (gz-)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundige specialisten de handen ineen zodat probleemgedrag in zorginstellingen, beter herkend, begeleid en behandeld wordt.

 

Recente onderzoeken

Zowel het UKON als het Trimbos hebben recent onderzoek uitgevoerd naar het effect van de Corona-maatregelen op verpleeghuisbewoners:

In het UKON onderzoek is onder andere gekeken naar de impact van de Covid maatregelen op het welzijn van bewoners. Zo leken de afwezigheid van bezoek en minder activiteiten meer rust op de afdeling te geven. Dat lijkt bij een aantal bewoners tot een afname van probleemgedrag te leiden.

Tegelijkertijd denken respondenten bij sommige andere bewoners juist een toename te zien, bijvoorbeeld in apathie. Naast apathie, depressie en toenemende angst wordt ook negativiteit richting familie genoemd als voorbeeld van probleemgedrag dat vaker voorkomt of ernstiger wordt als gevolg van de maatregelen.

Van de geïnterviewde familieleden in het Trimbosonderzoek geeft 24% aan dat hun naaste bang is en 22% meldt apathie. Verzorgenden melden deze verschijnselen bij respectievelijk 65% (angst) en 41%  (apathie) van de bewoners.

Waar in de media nog wel eens gesproken wordt van een weldadige rust, zien zowel zorgmedewerkers als familieleden ernstige emotionele ontregeling door het afgesneden zijn van het eigen sociale leven.

 

Artikelen en presentaties

Presentatie  dr. Henriëtte van der Roest, Programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut

 

Presentatie Debby Gerritsen

OPROEP Vervolgonderzoek naar COVID-19 maatregelen en probleemgedrag in verpleeghuizen

 Ben je psycholoog, arts, verpleegkundig specialist of welzijnsmedewerker en werkzaam in een verpleeghuis? Dan kun je ons helpen door (anoniem) een online vragenlijst in te vullen. 

Met het vervolgonderzoek willen we meer inzicht krijgen in strategieën om probleemgedrag te verminderen die succes hadden tijdens de COVID-19 maatregelen en vastgehouden kunnen worden in de toekomst. 

Heb je vragen? Mail Inge Knippenberg: inge.knippenberg@radboudumc.nl

 

Presentatie Ronald Geelen

 

Bekijk het webinar terug