Statuten en Huishoudelijk reglement

De regels waaraan het NIP en haar leden zich als vereniging moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement. De Algemene Voorwaarden van het NIP zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij het NIP als partij betrokken is.