Uitgereikte onderscheidingen

Bij de onderscheidingen is de titulatuur aangehouden die gold ten tijde van de uitreiking.