Verslag Kiescommissie 2018

De NIP-leden kiezen de 20 leden van de NIP-ledenraad. De ledenraad het belangrijkste orgaan van het NIP en bepaalt op vele gebieden de koers van de vereniging en de prioriteiten voor de komende jaren. Daarbij signaleert de ledenraad maatschappelijke trends waarop het NIP als vereniging moet inspelen en maakt men zich hard voor de belangen van de psychologen aangesloten bij het NIP.