Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs

De Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs (Expertgroep PO) beoordeelt alternatieve eindtoetsen en LVS-toetsen in het primair onderwijs. Het secretariaat van de Expertgroep PO is bij het NIP ondergebracht.