Sindbad en Sherazade - winnaars

Bij de onderscheidingen is de titulatuur aangehouden die gold ten tijde van de uitreiking.