Interculturele Studiegids

De geestelijke gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, organisaties, wetenschappelijk onderzoek, testmateriaal en de maatschappij in het algemeen krijgen steeds meer te maken met een multiculturele populatie en interculturele vraagstukken. Op universiteiten worden steeds meer vakken op het gebied van cultuur, migratie, etniciteit, allochtonen, religie en de multiculturele samenleving aangeboden.

De Interculturele Studiegids biedt een overzicht van interculturele cursussen op universiteiten in Nederland. Vakken (ter verdieping) op intercultureel gebied, voor Jeugd, Onderwijs, GGZ, Arbeid&Organisatie, Wetenschappelijk Onderzoek, Diagnostiek waaronder Testen, en de Maatschappij.

Psychologiestudenten, bereid je voor op een carrière in de multiculturele samenleving! 

Een studiegids voor iedereen die zich op een wetenschappelijk niveau bezighoudt of wil bezighouden met de gevolgen van cultuurverschillen voor de psychologie: psychologiestudenten, maar ook studenten van andere disciplines, studieadviseurs, wetenschappelijk onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Doel: het verspreiden van up to date kennis over vakken die betrekking hebben op de multi-etnische samenleving en de interculturele psychologie.