Intercultureel vakmanschap

Goede zorg heeft oog voor de mogelijke invloed van gender, sociaal economische status, culturele achtergrond en andere achtergrondskenmerken van mensen. Deze kenmerken kunnen gevolgen hebben voor hoe men denkt en praat over opvoeding, gezondheid en ziekte. Wanneer psychologen deze invloed onvoldoende (h)erkennen kan dit de ontwikkeling van het kind, communicatie met kinderen en ouders, diagnostiek, advisering en behandeling nadelig beïnvloeden.