Activiteiten

De commissie organiseert activiteiten onder de noemers: deskundigheidsbevordering, ontwikkeling van methoden en technieken, maatschappelijke betrokkenheid, internationalisering en communicatie/samenwerking. Voor een overzicht van de komende activiteiten: zie de Agenda.

De studenten in het bestuur (SIS-er, Studenten in Sectie) kunnen een waardevolle bijdrage leveren om de doelstellingen van de commissie te realiseren, bijvoorbeeld  door het helpen organiseren van workshops/lezingen, het opstellen van de jaarlijkse studiegids of het mede-organiseren van de Sherazade-prijs.