Centrale werkgroep Mensenrechten en Psychologie

Als Centrale werkgroep Mensenrechten en Psychologie NIP – met de focus op vluchtelingen, streven we ernaar om meer psychologen bewust te maken van het belang van mensenrechten in de praktijk. Mensenrechten staan onder druk: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en toegang tot gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden. Elke psycholoog kan te maken krijgen met schending van mensenrechten en heeft de verantwoordelijkheid om mensenrechten te bevorderen. Wij zijn op zoek naar mensen uit verschillende werkvelden, die meer betrokken willen zijn bij dit thema. Daarnaast roepen we de secties op om iemand af te vaardigen naar de werkgroep.