Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur zet de hoofdlijnen van het verenigingsbeleid uit en wordt benoemd door de Ledenraad. Het Algemeen Bestuur houdt zich bezig met de verschillende sectieactiviteiten en de werkzaamheden van commissies en raden. De dagelijkse gang van zaken van de vereniging op bestuurlijk gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur op het NIP-bureau.