Algemeen Bestuur

De vereniging kent een bestuur en een directie. Het Algemeen Bestuur  zet de hoofdlijnen van het (strategisch) verenigingsbeleid uit en wordt benoemd door de Ledenraad. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het, binnen de vereniging afgestemde, strategisch beleid. Daarnaast vertegenwoordigt het Algemeen Bestuur het NIP naar buiten in diverse bestuurlijke overleggen.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directie Zowel directie als bestuur staan in nauw contact met de diverse secties en commissies van de vereniging.

 

Directie NIP