De vereniging

Het NIP is onderverdeeld in secties die aansluiten bij de werkvelden van de psychologie. In de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement staan alle regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden. Als lid heb je een stem in het verenigingsbeleid. Heb je als lid of relatie een aanbeveling of klacht over onze dienstverlening? Zie dan het klachtenreglement. Het NIP heeft van de Belastingdienst een SBBI-status toegekend gekregen, dit betekent dat we een sociaal belang behartigende instelling zijn.

 

Organogram NIP-bureau