De vereniging

Het NIP is onderverdeeld in secties die aansluiten bij de werkvelden van de psychologie. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement. Elk lid heeft een stem in het verenigingsbeleid. Heeft u als lid of relatie een aanbeveling of klacht over onze dienstverlening, zie dan ons klachtenreglement. Het NIP heeft van de Belastingdienst een SBBI-status toegekend gekregen, dit betekent dat het NIP een sociaal belang behartigende instelling is.

 

Organogram NIP-bureau