Overzicht contributietarieven

Het NIP kent twee soorten lidmaatschap: Algemeen en Student (zie voorwaarden lidmaatschap). Binnen het Algemeen lidmaatschap zijn er verschillende contributiecategorieën, elk met een eigen tarief.

Welke categorie?

Wilt u weten onder welke contributiecategorie u valt? Zie de toelichting

 Soort lidmaatschap  Tarieven 2018 in € 
 Student lid  25,-
 Werkend lid  406,-
 Startende psychologen lid (tot max. 2 jaar na afstuderen)  202,-
 Startend lid na studentlidmaatschap  95,-
 Niet-werkend lid  202,-
 Gepensioneerd lid  202,-
 Buitenland lid  214,-
 Belangstellende bij een sectie  variabel
 Afgestudeerden in opleiding  304,-
 Ook lid van de NVO  304,-

 

Als lid bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een wijziging van contributiecategorie. Wijzigingen gaan in per de 1e van de volgende maand.

 

 Soort lidmaatschap  Eenmalige inschrijfkosten
 Student lid  n.v.t.
 Overige leden  € 45,-

 

Als u zich binnen twee jaar opnieuw als lid inschrijft, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen.