Betaalwijze contributie

Nieuwe lidmaatschappen gaan in op de eerste dag van de maand. Betaling geschiedt altijd via automatische incasso. Bij automatische incasso kunt u het bedrag in één keer laten afschrijven of in twee termijnen. Meer over automatische incasso, betalingsregeling, vergoeding contributie door werkgever of te laat betalen leest u hieronder.

Automatische incasso

Betalen per incasso is voor u en het NIP gemakkelijk en voordelig.

Overmaken

Als u uw contributie via internetbankieren overmaakt, dient u het gehele contributiebedrag ineens te voldoen. Let u er op dat het verschuldigde bedrag uiterlijk 1 februari op rekening IBAN: NL21INGB0650648579 is overgemaakt.

 

Nieuwe leden

Nieuwe lidmaatschappen gaan in op de eerste dag van de door u aangegeven maand. De betaling geschiedt altijd via automatische incasso. U kunt kiezen voor betaling ineens op 1 januari of in twee termijnen: 1 januari en 1 juli.

  • Als u kiest voor betaling ineens, dan wordt het bedrag afgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op de ingangsdatum van uw lidmaatschap.
  • Als u zich aanmeldt vóór 1 juli en u heeft aangegeven te willen betalen in twee termijnen, dan wordt de contributie als volgt geïnd. Het eerste bedrag wordt een maand na de ingangsdatum afgeschreven en het tweede bedrag op 1 juli.
  • Als u zich aanmeldt na 1 juli wordt het te betalen bedrag voor het lopende jaar in één keer afgeschreven. Vanaf het kalenderjaar daarop wordt de contributie wel in twee keer geïnd.

 

Betaling vanuit het buitenland


Wanneer u de contributie overmaakt vanaf een buitenlandse bankrekening, heeft u de volgende gegevens nodig:
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
ING Bank NV
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
IBAN: NL21INGB0650648579
BIC: INGBNL2A

 

Betalingsregeling

Voor leden die door persoonlijke omstandigheden de contributie niet in twee termijnen kunnen voldoen, bestaat de mogelijkheid tot gespreide betaling. Een verzoek hiertoe kunt u per e-mail (ledenadministratie@psynip.nl) of per brief sturen naar de ledenadministratie van het NIP.

 

Vergoeding contributie door werkgever

Wanneer u in loondienst bent, vergoedt een werkgever soms de contributie geheel of gedeeltelijk. Het NIP behoort tot de aangesloten verenigingen en houdt zich voor minimaal 70% bezig met beroepsinhoudelijke activiteiten. Informeer bij uw werkgever over de mogelijkheden.

 

Te laat met betalen?

Bij niet-tijdige betaling van de contributie worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer na herhaaldelijk verzoek geen betaling is ontvangen, kan de vordering worden overgedragen aan een incassobureau, dat zowel de verschuldigde contributie, opslagen, wettelijke rente en overige bijkomende kosten zal invorderen. De kosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 80, – (excl. btw).

 

Naar de algemene pagina over lidmaatschap