Betaalwijze contributie

Nieuwe lidmaatschappen gaan in op de eerste dag van de maand. Betaling geschiedt altijd via automatische incasso. Bij automatische incasso kunt u het bedrag in één keer laten afschrijven of in twee termijnen. Meer over automatische incasso, betalingsregeling, vergoeding contributie door werkgever of te laat betalen leest u hieronder.