Belangstellende bij een sectie

Het NIP behartigt de beroeps- en maatschappelijke belangen van psychologen en zet zich in voor de kwaliteit van de psychologiebeoefening. Als je niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, maar in de praktijk wel veel met psychologen werkt, is het wellicht interessant om aan activiteiten van bepaalde secties deel te nemen. Dat kan!