NIP-registers

 • Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
  De Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP is primair opgeleid in de arbeids- en organisatiepsychologie of in de klinische psychologie. Deze psychologen werken op het snijvlak van beide gebieden en bevorderen het welzijn en gezondheid binnen arbeidssituaties.
 • Psycholoog Arbeid en Organisatie NIP
  Een Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP richt zich op het begrijpen van menselijk gedrag binnen organisaties en werksituaties.
 • Eerstelijnspsychologie NIP
  De eerstelijnspsycholoog biedt in nauwe samenwerking met de huisarts psychologische hulp bij de meest voorkomende psychische klachten. De eerstelijnspsycholoog helpt de cliënt door een diagnose te stellen en hulp aan te bieden met een behandeling. De behandeling is gericht op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten en de daaruit voortvloeiende problemen. Cliënten met een andere behandelindicatie verwijst de eerstelijnspsycholoog door naar de tweedelijnszorg of een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling. De registratie Eerstelijnspsychologie NIP is een vervolg op de registratie als GZ-psycholoog in het BIG register.
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  De kinder- en jeugdpsycholoog houdt zich in brede zin bezig met gedrag en ontwikkeling van kinderen en jongeren en, in relatie daarmee, met het gedrag van hun ouders en andere belangrijke personen in hun omgeving. Door zijn kennis van diagnostiek en behandeling (in samenhang) is de kinder- en jeugdpsycholoog in staat te bepalen wat er met een kind aan de hand is, en hoe zijn ontwikkeling (binnen het gezin, op school en in de omgeving) zo optimaal mogelijk kan verlopen.
  Werken met kinderen en jeugdigen vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heeft zich, na het behalen van de universitaire opleiding psychologie verder gespecialiseerd in het werken met  kinderen en jongeren. Hij heeft  hiertoe een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd en is op basis hiervan opgenomen in het NIP-register.
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP
  De werkzaamheden van de kinder- en jeugdpsycholoog specialist betreffen veelal ernstige en complexe problemen die invloed hebben op meerdere terreinen van het functioneren van het kind. De Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP heeft na zijn postmasteropleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog nog een aanvullend opleidingstraject gevolgd en is op basis daarvan opgenomen in het NIP-register.
 • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
  Binnen de lichaamsgerichte psychologie staat de samenhang tussen lichaam en geest centraal. De lichaamsgericht werkend psycholoog biedt psychologische hulp bij verschillende psychische klachten en de daaraan gekoppelde lichamelijke ervaring.
 • Psycholoog Mediator NIP
  Het doel van de Psycholoog Mediator NIP is om samen een conflict op te lossen en (indien mogelijk) de bestaande relatie in stand te houden. De Psycholoog Mediator NIP heeft door zijn psychologische achtergrond goed inzicht in het proces van conflicten, interventiestrategieën en non-verbale communicatie. Met zijn kennis van de diagnostiek kan de Psycholoog Mediator NIP bemiddelen in de emotionele- en relationele sfeer.
 • Neurofeedbackpsycholoog NIP
  De registratie Neurofeedbackpsycholoog NIP waarborgt het niveau van kennis en ervaring van neurofeedbackpsychologen. Geregistreerde neurofeedbackpsychologen hebben voldoende theoretische kennis en praktische ervaring om (Q)EEG-diagnostiek en neurofeedbackbehandeling te kunnen uitvoeren.

Lees meer over de NIP-registratieregelingen