Wat zijn de plichten van mijn psycholoog?

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In deze Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die het NIP aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog stelt.  Alle leden van  het NIP en de psychologen die zijn ingeschreven in de NIP-registers zijn gehouden aan de Beroepscode voor psychologen.