Wat zijn de kosten voor psychologische zorg?

De regelgeving over tarieven in de zorg wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven voor psychologen werkzaam in de Generalistische Basis GGZ zijn vastgelegd in de NZa tariefbeschikking gb ggz. Ook de tarieven van de gespecialiseerde ggz zijn vastgelegd door de NZa.