Eerder verschenen

Door het grote aantal enthousiaste reacties, kunnen wij niet iedereen in de rubriek laten staan. Hier ziet u de boeken van collega’s die eerder werden gepresenteerd.

Ana Bloemraad en Mariska Verduijn: Met stress in balans

De tweede uitgave van Met stress in balans: vol met recente kennis en handvatten die de lezer kunnen helpen om op een gezonde manier met stress om te gaan. De auteurs, beidde met een jarenlange praktijkervaring in stressmanagement, willen de stress uit het leven van mensen niet verdrijven – want dat is niet mogelijk. Het doel van dit boek is inzichten en gereedschappen te bieden om de negatieve gevolgen van stress te verminderen of op te heffen en de positieve effecten van stress te versterken, kortom: ervoor te zorgen dat u in balans komt en blijft.

 

Rebecca Coenraads, Yaron Kaldenbach: Jeroen de hardloopkampioen met astma

In dit therapeutische (voorlees)boek wordt het therapeutisch rendement geoptimaliseerd door inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Jeroen kan voor kleuters een rolmodel zijn. Hij krijgt klachten, gaat naar de dokter, de diagnose astma wordt gesteld en medicatie volgt. Jeroen overwint zijn angsten en laat zien hoe een kind ondanks zijn ziekte gezond kan zijn. Hij doet sociaal en fysiek mee met leeftijdgenootjes en benadrukt de mogelijkheden in het leven van een kleuter met astma.

 

Paulien Linnenbank, Inge Speelman-Tjoeng: Culturele diversiteit en assessment – Verschillende mensen, gelijke kansen

Hoe kunt u als professional ervoor zorgen dat cultureel diverse kandidaten optimaal tot hun recht komen? Waar moet u rekening mee houden en wat zijn de mogelijkheden voor het inrichten en uitvoeren van een assessment dat mensen met cultureel diverse achtergronden gelijke kansen biedt?

Paulien Linnenbank en Inge Speelman-Tjoeng zijn Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Zij waren verbonden aan de NIP-werkgroep Culturele Diversiteit en Assessment.

 

Matthijs Steeneveld: #imperfectlife- Stop met vergelijken en doe wat goed is voor jou

We weten dat niemand een perfect leven leidt, maar we vergelijken onszelf met schijnbaar perfecte mensen en voelen dat we op allerlei fronten tekortschieten. Dit boek laat je zien hoe je kunt leren tevreden te zijn met hoe het wél is. Als je vervolgens wilt veranderen, dan leert dit boek je dat op een waarderende manier te doen. Het boek is gebaseerd op appreciative inquiry en positief-psychologische wetenschap.

Matthijs Steeneveld is positief psycholoog, trainer, auteur en redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie.

 

Hubert Hermans: Bedreigde psychodiversiteit, pleidooi voor een innerlijke democratie

Net zoals biodiversiteit bedreigd wordt door biologische kaalslag, zo wordt ook onze psychodiversiteit verarmd als we ons opsluiten in een strak omlijnde identiteit die slechts één dominerende opvatting toelaat. Het boek gaat in op het spanningsveld tussen de machthebber die als potentie in ons huist en de mogelijkheid om tot democratisch leiderschap over onszelf te komen.

Hubert Hermans (emeritus-hoogleraar persoonlijkheidspsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen) wordt gedreven door een fascinatie in de grensprocessen die zich afspelen tussen individu en maatschappij, normaal en abnormaal, motivatie en demotivatie.

 

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

 

Denise Matthijssen, Els de Rooij en Denise Bodden: ACT your way: praktisch werkboek voor jongeren die vastlopen

Veel jongeren worstelen met het volgen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen, ze hebben last van angstige en depressieve gevoelens en lopen vast in hun ontwikkeling.
Dit werkboek leert de jongere inzicht te krijgen in eigen waarden en om te gaan met lastige gedachten en gevoelens. De oefeningen zijn gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapie (ACT). Jongeren kunnen het boek zelfstandig gebruiken of onder begeleiding van een coach, docent of therapeut / individueel of in groepen. professionals kunnen een training volgen om het boek gestructureerd en effectief gebruiken.

 

Dienie van Wijngaarden: Samenwerken aan gezondheid

Dienie van Wijngaarden (GZ-psycholoog / hypnotherapeut) schreef samen met Joost van Iersel het boek Samenwerken aan gezondheid, een (leer)boek voor sociaal werkers (in spé), met als uitgangspunt positieve gezondheid. Het boek handelt in het eerste deel over de positionering van het sociaal werk binnen de Nederlandse Gezondheidszorg. Het tweede deel gaat over het werken volgens modellen, waardoor de sociaal werker holistisch leert kijken naar de cliënt met gezondheidsklachten en we sluiten af met een hoofdstuk over preventie, psycho-educatie en voorlichting. De didactiek is activerend, met casuïstiek en opdrachten die leiden tot een portfolio die langs de eisen van de Medische Basiskennis gelegd kan worden.

Een boek voor sociaal werkers in de etalage van het NIP? Zeker! Het boek is uitermate geschikt voor al diegenen die werken met cliënten met gezondheidsklachten in de eerstelijn. Dus ook voor HBO-psychologen, basispsychologen en wellicht als aanvulling voor GZ-psychologen. Gewoon een leuk en leerzaam boek!

Nel Jessurun & Roxane Warring: Verschillen omarmen

Maatschappelijk werker/psychotherapeut Nel Jessurun en psycholoog Roxane Warring, beiden systeemtherapeut, hebben het boek ‘Transculturele Vaardigheden voor Therapeuten’ geheel herzien tot: ‘Verschillen Omarmen: Transcultureel Systemisch Werken’. Het boek gaat in op de systeemtheorie en communicatietheorie en maakt gebruik van antropologische ideeën om (cultuur)verschillen te duiden. Het reikt instrumenten aan voor het transcultureel en systemisch werken in de praktijk (waaronder het genogram).

 

Alice Vlottens en Daan Wienke: Narcisme in relaties – Loskomen uit het web van een narcistische partner stress in balans

Het eerste boek dat in het hoofd kruipt van de partner en beschrijft het denken, voelen en handelen van de partner. Het geeft daarmee inzicht in het interactieproces tussen de narcist en de partner. Op een neutrale , beschrijvende wijze wordt het begrijpelijk hoe de narcist zijn partner in zijn web houdt en waar de partner bijna niet los van kan komen. Het unieke is ook dat de relatie wordt beschreven in zeven fasen. Door de onderbouwing met wetenschappelijke verklaringen wordt inzichtelijk waarom de rouwverwerkingsfase zo zwaar is en veel ingrijpender is dan partners vermoeden.

 

Caroline Karssen, Hellen Kooijman, Maria van Rooijen: Mevrouw, mag ik bij u wonen?

Het journaal bericht over een gezinsdrama. Een vader doodt zijn kinderen en zichzelf. En ja: het gezin was bekend bij jeugdzorg. Hoe komen de beslissingen van jeugdzorg eigenlijk tot stand? Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield van 2010 tot 2012 een dagboek bij. Op openhartige wijze schrijft ze over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, de dilemma’s, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen.

 

Vittorio Busato, Peter Valckx: What’s wrong with me?

De laatste editie van de DSM, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren. Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over?

Hoofdredacteur van de Psycholoog: Vittorio Busato vroeg 50 mensen met een psychische stoornis om in eigen woorden te vertellen wat er met hen mis zou zijn. Peter Valckx, een van de vaste fotografen van De Psycholoog, maakte portretten.

 

Drs. B.A. (Bela) de Vries: Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding – Een brug tussen psychologie en recht

(Echt)scheidingen worden primair vanuit een juridische invalshoek geregeld, terwijl veel problemen een psychologische achtergrond hebben. In dit boek wordt een scheiding daarom beschouwd als een meerdimensionaal proces. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een juridisch-bio psychosociaal model (jbps-model). Professionals krijgen hiermee een nieuw theoretisch fundament bij scheiding aangereikt, gericht op het reduceren van stress en psychisch lijden bij ouders en kinderen.

 

Handboek pijnrevalidatie – Voor de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg

Een handboek onder redactie van Jeanine Verbunt, Loes Swaan, Rita Schiphorst Preuper en Karlein Schreurs. Karlein Schreurs was afgevaardigde namens het NIP in de Pijnalliantie in Nederland (PAiN) en heeft bijgedragen aan de oprichting van PAiN. Het handboek is geschreven met meer dan 30 experts uit Nederland en België (auteurs vanuit Roessingh: Lucas Slot, Patrick de Haan, Bernadette Wassink, Marc van Gestel en Lilian Wennemars en Karlein Schreurs).
Het eerste exemplaar wordt op 19 februari 2019 aangeboden aan minister Bruins van VWS.

  • Meer informatie en bestellen: bsl.nl

 

Yael Meijer: Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Cover Kiekeboem!Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren kun je letten om vroegtijdig te signaleren? Hoe kun je ouders direct goede en passende ondersteuning bieden, zodat het veiliger wordt? Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Een handzaam boek (met voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips) voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.

 

Marte Roemer: Take ACTion: behandelprogramma op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een behandelprogramma dat is ontwikkeld om mensen te begeleiden, die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.) en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen.

Een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma: in 6 fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen. Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel is het behandelprogramma, dat stap voor stap laat zien wat de zorgverlener ((gz)-psycholoog, POH-GGZ, therapeuten, coaches etc.) in welke fase aan de orde laat komen. Het tweede deel is het werkboek, geschreven voor de cliënt. Deel drie geeft inzicht in theoretische achtergronden en aanverwante theorieën van het behandelprogramma. Ook los van dit boek zijn de werkboekjes te bestellen.