Eerder verschenen

Door het grote aantal enthousiaste reacties, kunnen wij niet iedereen in de rubriek laten staan. Hier ziet u de boeken van uw collega’s die eerder werden gepresenteerd.

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

 

Denise Matthijssen, Els de Rooij en Denise Bodden: ACT your way: praktisch werkboek voor jongeren die vastlopen

Veel jongeren worstelen met het volgen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen, ze hebben last van angstige en depressieve gevoelens en lopen vast in hun ontwikkeling.
Dit werkboek leert de jongere inzicht te krijgen in eigen waarden en om te gaan met lastige gedachten en gevoelens. De oefeningen zijn gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapie (ACT). Jongeren kunnen het boek zelfstandig gebruiken of onder begeleiding van een coach, docent of therapeut / individueel of in groepen. professionals kunnen een training volgen om het boek gestructureerd en effectief gebruiken.

 

Matthijs Steeneveld: Bestseller in de positieve psychologie

Het boek ‘Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen’ van Matthijs Steeneveld (psycholoog NIP) is door uitgeverij Boom uitgeroepen tot bestseller in de positieve psychologie. Dit toegankelijke boek begeleidt cliënten om te werken aan hun psychologisch kapitaal. Met een leesbare, theoretische onderbouwing – wat is optimisme? Kun je teveel zelfvertrouwen hebben? – maakt Steeneveld duidelijk wat de waarde van de vier eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen is.

Steeneveld: ‘de positieve psychologie is veel meer dan positief denken of blij zijn. Door te werken aan het positief psychologisch kapitaal geef je cliënten en medewerkers écht manieren om meer zelfredzaam te worden. Dat maakt ze beter bestand tegen stress, ze presteren beter en blijken hoger welbevinden te hebben.’ Dit boek biedt theorie en veel praktische oefeningen om je psychologisch kapitaal te vergroten. Zoals een recensent het verwoordde op managementboek: ‘Ik vind het boek bij uitstek geschikt om een coaching proces te ondersteunen, structureren en verdiepen.‘

Yael Meijer: Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Cover Kiekeboem!Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren kun je letten om vroegtijdig te signaleren? Hoe kun je ouders direct goede en passende ondersteuning bieden, zodat het veiliger wordt? Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Een handzaam boek (met voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips) voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.

 

Marte Roemer: Take ACTion: behandelprogramma op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een behandelprogramma dat is ontwikkeld om mensen te begeleiden, die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.) en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen.

Een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma: in 6 fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen. Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel is het behandelprogramma, dat stap voor stap laat zien wat de zorgverlener ((gz)-psycholoog, POH-GGZ, therapeuten, coaches etc.) in welke fase aan de orde laat komen. Het tweede deel is het werkboek, geschreven voor de cliënt. Deel drie geeft inzicht in theoretische achtergronden en aanverwante theorieën van het behandelprogramma. Ook los van dit boek zijn de werkboekjes te bestellen.

 

Dienie van Wijngaarden: Samenwerken aan gezondheid

Dienie van Wijngaarden (GZ-psycholoog / hypnotherapeut) schreef samen met Joost van Iersel het boek Samenwerken aan gezondheid, een (leer)boek voor sociaal werkers (in spé), met als uitgangspunt positieve gezondheid. Het boek handelt in het eerste deel over de positionering van het sociaal werk binnen de Nederlandse Gezondheidszorg. Het tweede deel gaat over het werken volgens modellen, waardoor de sociaal werker holistisch leert kijken naar de cliënt met gezondheidsklachten en we sluiten af met een hoofdstuk over preventie, psycho-educatie en voorlichting. De didactiek is activerend, met casuïstiek en opdrachten die leiden tot een portfolio die langs de eisen van de Medische Basiskennis gelegd kan worden.

Een boek voor sociaal werkers in de etalage van het NIP? Zeker! Het boek is uitermate geschikt voor al diegenen die werken met cliënten met gezondheidsklachten in de eerstelijn. Dus ook voor HBO-psychologen, basispsychologen en wellicht als aanvulling voor GZ-psychologen. Gewoon een leuk en leerzaam boek!