Eerder verschenen

Door het grote aantal enthousiaste reacties, kunnen wij niet iedereen in de rubriek laten staan. Hier ziet u de boeken van uw collega’s die eerder werden gepresenteerd.

Hubert Hermans: Bedreigde psychodiversiteit, pleidooi voor een innerlijke democratie

Net zoals biodiversiteit bedreigd wordt door biologische kaalslag, zo wordt ook onze psychodiversiteit verarmd als we ons opsluiten in een strak omlijnde identiteit die slechts één dominerende opvatting toelaat. Het boek gaat in op het spanningsveld tussen de machthebber die als potentie in ons huist en de mogelijkheid om tot democratisch leiderschap over onszelf te komen.

Hubert Hermans (emeritus-hoogleraar persoonlijkheidspsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen) wordt gedreven door een fascinatie in de grensprocessen die zich afspelen tussen individu en maatschappij, normaal en abnormaal, motivatie en demotivatie.

 

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

 

Denise Matthijssen, Els de Rooij en Denise Bodden: ACT your way: praktisch werkboek voor jongeren die vastlopen

Veel jongeren worstelen met het volgen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen, ze hebben last van angstige en depressieve gevoelens en lopen vast in hun ontwikkeling.
Dit werkboek leert de jongere inzicht te krijgen in eigen waarden en om te gaan met lastige gedachten en gevoelens. De oefeningen zijn gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapie (ACT). Jongeren kunnen het boek zelfstandig gebruiken of onder begeleiding van een coach, docent of therapeut / individueel of in groepen. professionals kunnen een training volgen om het boek gestructureerd en effectief gebruiken.

 

Dienie van Wijngaarden: Samenwerken aan gezondheid

Dienie van Wijngaarden (GZ-psycholoog / hypnotherapeut) schreef samen met Joost van Iersel het boek Samenwerken aan gezondheid, een (leer)boek voor sociaal werkers (in spé), met als uitgangspunt positieve gezondheid. Het boek handelt in het eerste deel over de positionering van het sociaal werk binnen de Nederlandse Gezondheidszorg. Het tweede deel gaat over het werken volgens modellen, waardoor de sociaal werker holistisch leert kijken naar de cliënt met gezondheidsklachten en we sluiten af met een hoofdstuk over preventie, psycho-educatie en voorlichting. De didactiek is activerend, met casuïstiek en opdrachten die leiden tot een portfolio die langs de eisen van de Medische Basiskennis gelegd kan worden.

Een boek voor sociaal werkers in de etalage van het NIP? Zeker! Het boek is uitermate geschikt voor al diegenen die werken met cliënten met gezondheidsklachten in de eerstelijn. Dus ook voor HBO-psychologen, basispsychologen en wellicht als aanvulling voor GZ-psychologen. Gewoon een leuk en leerzaam boek!

Handboek pijnrevalidatie – Voor de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg

Een handboek onder redactie van Jeanine Verbunt, Loes Swaan, Rita Schiphorst Preuper en Karlein Schreurs. Karlein Schreurs was afgevaardigde namens het NIP in de Pijnalliantie in Nederland (PAiN) en heeft bijgedragen aan de oprichting van PAiN. Het handboek is geschreven met meer dan 30 experts uit Nederland en België (auteurs vanuit Roessingh: Lucas Slot, Patrick de Haan, Bernadette Wassink, Marc van Gestel en Lilian Wennemars en Karlein Schreurs).
Het eerste exemplaar wordt op 19 februari 2019 aangeboden aan minister Bruins van VWS.

  • Meer informatie en bestellen: bsl.nl

 

Yael Meijer: Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Cover Kiekeboem!Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren kun je letten om vroegtijdig te signaleren? Hoe kun je ouders direct goede en passende ondersteuning bieden, zodat het veiliger wordt? Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Een handzaam boek (met voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips) voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.

 

Marte Roemer: Take ACTion: behandelprogramma op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een behandelprogramma dat is ontwikkeld om mensen te begeleiden, die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.) en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen.

Een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma: in 6 fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen. Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel is het behandelprogramma, dat stap voor stap laat zien wat de zorgverlener ((gz)-psycholoog, POH-GGZ, therapeuten, coaches etc.) in welke fase aan de orde laat komen. Het tweede deel is het werkboek, geschreven voor de cliënt. Deel drie geeft inzicht in theoretische achtergronden en aanverwante theorieën van het behandelprogramma. Ook los van dit boek zijn de werkboekjes te bestellen.