Boeken van collega-psychologen

Psychologen schrijven veel interessante boeken. Het NIP biedt leden graag een podium voor de boeken die zij hebben geschreven: de NIP-etalage. Door het grote aantal enthousiaste reacties, presenteren wij hier een selectie van deze uitgaven. Bekijk de boeken van collega’s die hier eerder werden gepresenteerd.

Uw boek hier laten zien?

Bent u NIP-lid en heeft u ook een boek geschreven? Wij plaatsen deze graag in onderstaande NIP-selectie. Mail een tekst van max. 100 woorden aan communicatie@psynip.nl

Yael Meijer: Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Cover Kiekeboem!Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren kun je letten om vroegtijdig te signaleren? Hoe kun je ouders direct goede en passende ondersteuning bieden, zodat het veiliger wordt? Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Een handzaam boek (met voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips) voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.

 

Hubert Hermans: Bedreigde psychodiversiteit, pleidooi voor een innerlijke democratie

Net zoals biodiversiteit bedreigd wordt door biologische kaalslag, zo wordt ook onze psychodiversiteit verarmd als we ons opsluiten in een strak omlijnde identiteit die slechts één dominerende opvatting toelaat. Het boek gaat in op het spanningsveld tussen de machthebber die als potentie in ons huist en de mogelijkheid om tot democratisch leiderschap over onszelf te komen.

Hubert Hermans (emeritus-hoogleraar persoonlijkheidspsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen) wordt gedreven door een fascinatie in de grensprocessen die zich afspelen tussen individu en maatschappij, normaal en abnormaal, motivatie en demotivatie.

 

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

Tineke van den Berg: Praten met kinderen en jongeren over scheiding

Cover Praten met kinderen en jongeren over scheidingDit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding.

Tineke van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Van den Berg verzorgt scholing voor scheidingsprofessionals, is Bijzondere Curator bij de rechtbank en geeft aan de Rijksuniversiteit Groningen het blok Ouderschap na scheiden aan studenten Orthopedagogiek-Generalist.

 

Jan Derksen: Preventie psychische aandoeningen – Voorkom de etikettenregen

Cover J. Derksen

Het boek ‘preventie van psychische aandoeningen’ behandelt de huidige opvoedpraktijk waarin ouders veel minder dan vroeger kunnen terugvallen op een breed geaccepteerde opvoedideologie. Ouders zijn meer dan ooit op zichzelf en op hun partner aangewezen om de opvoeding van hun kind(eren) vorm te geven. Het boek biedt hulpverleners praktische handvaten om ouders te ondersteunen in dit proces en hiermee een veilige hechtingsrelatie met hun kind op te bouwen en onderhouden. Er wordt actief ingespeeld op actuele thema’s zoals het gebruik van beeldschermen. Er worden tal van tips en technieken aangereikt en het boek is bruikbaar voor alle hulpverleners die met kinderen en hun ouders werken.

  • Meer informatie en bestellen: BSL Shop

 

Rob Verstegen en Henny Lodewijks: Interactiewijzer, analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties
Interactiewijzer

Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

  1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen.
  2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.

In het boek worden concrete en realistische aanwijzingen gegeven voor de praktijk van alledag. Interactiewijzer heeft een vaste plaats verworven in jeugdhulp, onderwijs en opleidingsinstellingen. Deze 10e editie is afgestemd op multimediaal gebruik. Het bijbehorende computerprogramma en vragenlijsten zijn via interactiewijzer.nl  gratis te gebruiken.