Boeken van collega-psychologen

Psychologen schrijven veel interessante boeken. Het NIP biedt leden graag een podium voor de boeken die zij hebben geschreven. Door het grote aantal enthousiaste reacties, presenteren wij hier een selectie van deze uitgaven. Bekijk de boeken van collega’s die hier eerder werden gepresenteerd.

 

Uw boek hier laten zien?

Bent u NIP-lid en heeft u ook een boek geschreven? Wij plaatsen deze graag in onderstaande NIP-selectie. Mail een tekst van max. 100 woorden aan webredactie@psynip.nl

 

Jeroen de hardloopkampioen met astma

Rebecca Coenraads, Yaron Kaldenbach


In dit therapeutische (voorlees)boek wordt het therapeutisch rendement geoptimaliseerd door inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Jeroen kan voor kleuters een rolmodel zijn. Hij krijgt klachten, gaat naar de dokter, de diagnose astma wordt gesteld en medicatie volgt. Jeroen overwint zijn angsten en ontwikkelt een leeftijdadequate coping, waarbij hij zijn astma de baas wordt en succeservaringen opdoet. Jeroen laat zien hoe een kind ondanks zijn ziekte gezond kan zijn. Hij doet sociaal en fysiek mee met leeftijdgenootjes en benadrukt de mogelijkheden in het leven van een kleuter met astma.

Meer informatie en bestellen

 

 

Mevrouw, mag ik bij u wonen?

Caroline Karssen, Hellen Kooijman, Maria van Rooijen  


Het journaal bericht over een gezinsdrama. Een vader doodt zijn kinderen en zichzelf. En ja: het gezin was bekend bij jeugdzorg. Waarom haalde jeugdzorg de kinderen niet eerder uit huis? Afgaande op de (sociale) media lijkt jeugdzorg het zelden goed te doen. Hoe komen de beslissingen van jeugdzorg eigenlijk tot stand? Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield van 2010 tot 2012 een dagboek bij. Op openhartige wijze schrijft ze over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, de dilemma’s, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de hulp aan kinderen die van overheidswege bescherming nodig hebben, biedt dit boek een schat aan informatie.

Meer informatie en bestellen

 

Culturele diversiteit en assessment – Verschillende mensen, gelijke kansen

Paulien Linnenbank, Inge Speelman-Tjoeng


Hoe kunt u als professional ervoor zorgen dat cultureel diverse kandidaten optimaal tot hun recht komen? Waar moet u rekening mee houden en wat zijn de mogelijkheden voor het inrichten en uitvoeren van een assessment dat mensen met cultureel diverse achtergronden gelijke kansen biedt? Een praktisch boek voor iedereen die betrokken is bij in-, door- en uitstroomvraagstukken en die optimaal wil omgaan met de veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Paulien Linnenbank en Inge Speelman-Tjoeng zijn Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Zij waren verbonden aan de NIP-werkgroep Culturele Diversiteit en Assessment.

 

Meer informatie en bestellen

Emotiekaarten met handleiding – Face your emotions

Michiel Hulsbergen


Emoties zijn overal en bijna ongemerkt sturen ze voortdurend ons gedrag – zeker ook in organisaties. De veertig Emotiekaarten bevatten elk een direct herkenbare emotie en toelichting. De handleiding hierbij biedt een flink aantal uitgewerkte spellen voor individuen en groepen. Alles is gebaseerd op wetenschappelijke theorie en uitgebreid getest in de praktijk.

Michiel Hulsbergen werkt samen met BOOM vanuit DialogueTrainer.

 

Meer informatie en bestellen

What’s wrong with me?

Vittorio Busato, Peter Valckx


De laatste editie van de DSM, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren. Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over?

Hoofdredacteur van de Psycholoog: Vittorio Busato vroeg 50 mensen met een psychische stoornis om in eigen woorden te vertellen wat er met hen mis zou zijn. Peter Valckx, een van de vaste fotografen van De Psycholoog, maakte portretten.

 

Meer informatie en bestellen

#imperfectlife- Stop met vergelijken en doe wat goed is voor jou

Matthijs Steeneveld


We weten dat niemand een perfect leven leidt, maar vergeten dat snel bij het zien van al die stralende gezichten en strakke lijven op social media. We vergelijken onszelf met schijnbaar perfecte mensen en voelen dat we op allerlei fronten tekortschieten. Dit boek laat je zien hoe je kunt leren tevreden te zijn met hoe het wél is. Als je vervolgens wilt veranderen, dan leert dit boek je dat op een waarderende manier te doen. Het boek is gebaseerd op appreciative inquiry en positief-psychologische wetenschap.

Matthijs Steeneveld is positief psycholoog, trainer, auteur en redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie.

 

Meer informatie en bestellen

Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding – Een brug tussen psychologie en recht

Drs. B.A. (Bela) de Vries


(Echt)scheidingen worden primair vanuit een juridische invalshoek geregeld, terwijl veel problemen een psychologische achtergrond hebben. In dit boek wordt een scheiding daarom beschouwd als een meerdimensionaal proces. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een juridisch-bio psychosociaal model (jbps-model). Professionals krijgen hiermee een nieuw theoretisch fundament bij scheiding aangereikt, gericht op het reduceren van stress en psychisch lijden bij ouders en kinderen.

Meer informatie en bestellen