Boeken van collega-psychologen

Psychologen schrijven veel interessante boeken. Het NIP biedt leden graag een podium voor de boeken die zij hebben geschreven. Door het grote aantal enthousiaste reacties, presenteren wij hier een selectie van deze uitgaven. Bekijk de boeken van collega’s die hier eerder werden gepresenteerd.

Uw boek hier laten zien?

Bent u NIP-lid en heeft u ook een boek geschreven? Wij plaatsen deze graag in onderstaande NIP-selectie. Mail een tekst van max. 100 woorden aan communicatie@psynip.nl

Vittorio Busato: What’s wrong with me?

De laatste editie van de DSM, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren.

Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over?

Hoofdredacteur van de Psycholoog: Vittorio Busato vroeg 50 mensen met een psychische stoornis om in eigen woorden te vertellen wat er met hen mis zou zijn. Peter Valckx, een van de vaste fotografen van De Psycholoog, maakte portretten.

Yael Meijer: Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Cover Kiekeboem!Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren kun je letten om vroegtijdig te signaleren? Hoe kun je ouders direct goede en passende ondersteuning bieden, zodat het veiliger wordt? Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Een handzaam boek (met voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips) voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.

Hubert Hermans: Bedreigde psychodiversiteit, pleidooi voor een innerlijke democratie

Net zoals biodiversiteit bedreigd wordt door biologische kaalslag, zo wordt ook onze psychodiversiteit verarmd als we ons opsluiten in een strak omlijnde identiteit die slechts één dominerende opvatting toelaat. Het boek gaat in op het spanningsveld tussen de machthebber die als potentie in ons huist en de mogelijkheid om tot democratisch leiderschap over onszelf te komen.

Hubert Hermans (emeritus-hoogleraar persoonlijkheidspsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen) wordt gedreven door een fascinatie in de grensprocessen die zich afspelen tussen individu en maatschappij, normaal en abnormaal, motivatie en demotivatie.

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.