Boeken van collega-psychologen

Psychologen schrijven veel interessante boeken. Het NIP biedt leden graag een podium voor de boeken die zij hebben geschreven. Door het grote aantal enthousiaste reacties, presenteren wij hier een selectie van deze uitgaven. Bekijk de boeken van collega’s die hier eerder werden gepresenteerd.

 

Uw boek hier laten zien?

Bent u NIP-lid en heeft u ook een boek geschreven? Wij plaatsen deze graag in onderstaande NIP-selectie. Mail een tekst van max. 100 woorden aan webredactie@psynip.nl

 

Verschillen omarmen

Nel Jessurun & Roxane Warring


Maatschappelijk werker/psychotherapeut Nel Jessurun en psycholoog Roxane Warring, beiden systeemtherapeut, hebben het boek ‘Transculturele Vaardigheden voor Therapeuten’ geheel herzien tot: ‘Verschillen Omarmen: Transcultureel Systemisch Werken’. Het boek gaat in op de systeemtheorie en communicatietheorie en maakt gebruik van antropologische ideeën om (cultuur)verschillen te duiden. Het behandelt de sociaal-maatschappelijke en menselijke factoren die in relaties een belangrijke rol spelen (zoals cultuur, migratie, gender, klasse, religie en spiritualiteit). Het reikt instrumenten aan voor het transcultureel en systemisch werken in de praktijk (waaronder het genogram). Het stimuleert de lezer zich bewust te worden van zijn achtergrond en toont hoe hij deze kan inzetten. Bekijk het inkijkexemplaar.

Meer informatie en bestellen

 

 

Narcisme in relaties – Loskomen uit het web van een narcistische partner stress in balans

Alice Vlottens en Daan Wienke


Het eerste boek dat in het hoofd kruipt van de partner en beschrijft het denken, voelen en handelen van de partner. Het geeft daarmee inzicht in het interactieproces tussen de narcist en de partner. Op een neutrale , beschrijvende wijze wordt het begrijpelijk hoe de narcist zijn partner in zijn web houdt en waar de partner bijna niet los van kan komen. Het unieke is ook dat de relatie wordt beschreven in zeven fasen. Door de onderbouwing met wetenschappelijke verklaringen wordt inzichtelijk waarom de rouwverwerkingsfase zo zwaar is en veel ingrijpender is dan partners vermoeden.

Dit boek is bedoeld voor partners , professionals en alle andere mensen in hun omgeving om inzicht te krijgen in een proces waaruit bijna geen ontsnappen mogelijk is.

Meer informatie en bestellen

 

Met stress in balans

Ana Bloemraad en Mariska Verduijn


De tweede uitgave van Met stress in balans: vol met recente kennis en handvatten die de lezer kunnen helpen om op een gezonde manier met stress om te gaan. De auteurs, beidde met een jarenlange praktijkervaring in stressmanagement, willen de stress uit het leven van mensen niet verdrijven – want dat is niet mogelijk. Het doel van dit boek is inzichten en gereedschappen te bieden om de negatieve gevolgen van stress te verminderen of op te heffen en de positieve effecten van stress te versterken, kortom: ervoor te zorgen dat u in balans komt en blijft.

Meer informatie en bestellen

 

Jeroen de hardloopkampioen met astma

Rebecca Coenraads, Yaron Kaldenbach


In dit therapeutische (voorlees)boek wordt het therapeutisch rendement geoptimaliseerd door inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Jeroen kan voor kleuters een rolmodel zijn. Hij krijgt klachten, gaat naar de dokter, de diagnose astma wordt gesteld en medicatie volgt. Jeroen overwint zijn angsten en ontwikkelt een leeftijdadequate coping, waarbij hij zijn astma de baas wordt en succeservaringen opdoet. Jeroen laat zien hoe een kind ondanks zijn ziekte gezond kan zijn. Hij doet sociaal en fysiek mee met leeftijdgenootjes en benadrukt de mogelijkheden in het leven van een kleuter met astma.

Meer informatie en bestellen

Mevrouw, mag ik bij u wonen?

Caroline Karssen, Hellen Kooijman, Maria van Rooijen  


Het journaal bericht over een gezinsdrama. Een vader doodt zijn kinderen en zichzelf. En ja: het gezin was bekend bij jeugdzorg. Waarom haalde jeugdzorg de kinderen niet eerder uit huis? Afgaande op de (sociale) media lijkt jeugdzorg het zelden goed te doen. Hoe komen de beslissingen van jeugdzorg eigenlijk tot stand? Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, hield van 2010 tot 2012 een dagboek bij. Op openhartige wijze schrijft ze over de dagelijkse praktijk van Bureau Jeugdzorg, de dilemma’s, de succesvolle en de minder succesvolle beslissingen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de hulp aan kinderen die van overheidswege bescherming nodig hebben, biedt dit boek een schat aan informatie.

Meer informatie en bestellen

Culturele diversiteit en assessment – Verschillende mensen, gelijke kansen

Paulien Linnenbank, Inge Speelman-Tjoeng


Hoe kunt u als professional ervoor zorgen dat cultureel diverse kandidaten optimaal tot hun recht komen? Waar moet u rekening mee houden en wat zijn de mogelijkheden voor het inrichten en uitvoeren van een assessment dat mensen met cultureel diverse achtergronden gelijke kansen biedt? Een praktisch boek voor iedereen die betrokken is bij in-, door- en uitstroomvraagstukken en die optimaal wil omgaan met de veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Paulien Linnenbank en Inge Speelman-Tjoeng zijn Arbeids- & Organisatiepsycholoog. Zij waren verbonden aan de NIP-werkgroep Culturele Diversiteit en Assessment.

 

Meer informatie en bestellen