Narish Parsan, actief sinds 2018

‘Verbinding met andere psychologen is goud waard.’

 

Narish heeft zich met een visie aangemeld voor de ledenraad van het NIP. Het vak psychologie is volgens hem los komen te staan van de samenleving. En het NIP kan de schakel vormen. ‘We zijn onvoldoende aangehaakt bij het sociaal domein. Neem de wijkaanpak. Daar zit wel een maatschappelijk werker in, maar geen psycholoog. Terwijl juist een psycholoog kan zorgen voor vroegtijdige signalering in de wijk, wat lange wachtlijsten kan voorkomen en integratie van burgers met ernstige psychische klachten kan bevorderen.’

 

Actief zijn binnen het NIP brengt Narish in contact met vakgenoten: ‘Verbinding met andere psychologen is goud waard.’ Met de ledenraad werkt hij aan een professionaliseringsslag van het vak. ‘Er worden speerpunten afgesproken en een meerjarenplan opgesteld om het NIP, en dus de psychologen in Nederland, zichtbaarder te maken. Het zou mooi zijn als het NIP nóg vaker als instituut meedoet in het maatschappelijk debat.’

 

Wil jij ook invloed uitoefenen op je vak? Meld je aan!