Anna Gijsberts, actief sinds 2015

‘Actief zijn binnen het NIP verrijkt je kennis, je leert veel van je vakgenoten.’

 

Toen Anna nog studeerde was ze al actief binnen het NIP, als aanspreekpunt voor andere studenten. Inmiddels werkt ze als behandelaar forensisch ambulante systeemtherapie en nog steeds zet ze zich in voor het NIP. Ze organiseert symposia en werkbezoeken en werkt mee aan een themanummer van het tijdschrift De Psycholoog.

 

Actief zijn binnen het NIP haalt je volgens Anna uit je eigen tunnel. ‘Ik leer van collega vakgenoten. En het brengt je kennis. In kleine werkgroepjes overleg ik met forensisch psychologen van alle leeftijden, uit heel Nederland.’ Vooral voor studenten valt veel te halen: ‘Je wordt als student echt serieus genomen en draait meteen mee op belangrijke onderwerpen. Het is een verrijking van je studie en je bouwt een goed netwerk op.’

 

Wil jij ook invloed uitoefenen op je vak? Meld je aan!