Amy van Doormaal, actief sinds 2015

‘Ik praat in Den Haag over de toekomst van ouderenpsychologie’

 

Als NIP-bestuurslid van de sectie ouderenpsychologie zit Amy regelmatig bij grote overleggen met het ministerie over extramurale behandeling in de ouderenzorg. En dat is nodig: ‘We zorgen ervoor dat de overheveling hiervan naar de zorgverzekeringswet goed geregeld is voor psychologen. Nu hebben we de kans om de toekomst van de ouderenpsychologie veilig te stellen.’

 

Er is veel te doen, maar Amy krijgt er ook tijd voor van haar werkgever. En wat je ervoor terugkrijgt, om je actief in te zetten voor het NIP, is alle energie dubbel en dwars waard: ‘Het verbreedt je blik op het werk. Als psychologen zijn we van de inhoud, maar de juiste vergoeding is ook belangrijk om ons vak goed te kunnen uitoefenen.’ Dat ze niet als toerist maar als belanghebbende op het ministerie komt, is de kers op de taart.

 

Wil jij ook invloed uitoefenen op je vak? Meld je aan!