E-health, voer voor psychologen?

Waarom zou je als psycholoog e-health in de praktijk willen gebruiken en op welke manier zou je dat moeten doen zonder jezelf overbodig te maken? Een interview met Cristina Vellinga.

“Als voormalig E-learning ontwikkelaar en ICT-consultant had ik geleerd dat de acceptatie van een innovatief product een sociaal proces is dat niet makkelijk te beïnvloeden is door enkel enthousiasme over de technologie zelf. Oprechte aandacht voor de betekenis voor de klant en de mens centraal stellen, is meer dan een marketingstrategie. Ik ben op zoek gegaan naar de meerwaarde van dit nieuwe product en de bijbehorende werkwijze. Dat heeft geresulteerd in een door het NIP georganiseerde masterclass, een introductieavond op e-health, met een focus op de vrijgevestigde psycholoog.

 

Drempels voor nieuwe technologie

Tijdens de masterclass stelde het publiek zich enigszins afwachtend, zo niet terughoudend op, en bleek een opvolging van deze informatieavond wenselijk. Welke behoeften leven nog onder de leden, vroeg ik me af. Ik denk niet dat de noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe competenties (met de nodige bijscholing) of de kosten gerelateerd aan de introductie en het onderhoud van een nieuwe technologie een echte drempel zijn.

Het gaat eerder om het vinden van een goede balans tussen de aard en werking van het middel ten opzichte van de huidige situatie; te denken valt aan de rol van de mens als behandelaar, de waarde van een face-to-face ontmoeting, privacywaarborging en andere ethische issues in vergelijking met een systeem dat wellicht functioneel kan zijn maar niet empatisch of sympathisch genoeg is. Want hoewel tijdens de avond een gemengde behandelingsvorm als de indirecte winnaar naar voren kwam, wie garandeert ons dat het niet slechts een fase is in een door derden in gang gezet proces richting verandering en transformatie, waarbij de professional van vlees en bloed dreigt te verdwijnen?

Te denken valt aan een meekijkende en nudging overheid, opdringerige verzekeraars en andere spelers die liever in robots willen investeren dan in de medemens.

 

Waar het NIP zich op richt

Het blijft een open vraag waar het NIP een voortrekkende rol zou moeten spelen. Om meer acceptatie en adoptie van e-health-technologie te creëren, zouden we ons moeten inzetten voor meer hospitaliteit in het technisch ontwerp en -gebruik, door de garantie van de mens als behandelaar onvoorwaardelijk te eisen en te geven en door een bruikbaar verdienmodel te faciliteren.

Want, wat maakt dat mensen een nieuwe technologie gaan omarmen? Gemak, Carrière en Gezin. Als de ontwikkelaars op al deze drie aspecten duurzame antwoorden weten te vinden, zal E-health eindelijk een stijgende lijn kennen.”