Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2014 heeft het Nederlands Instituut van Psychologen nieuwe algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij het NIP als partij betrokken is.

Bekijk de algemene voorwaarden ven het Nederlands Instituut Psychologen

 

Gegevens verstrekken voor ledenraadpleging

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van het NIP noodzakelijk zijn. In het bijzonder verstrekt het NIP uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van uw werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens het NIP ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. Indien u niet instemt met het ter verwerking ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden, verzoeken wij u dat aan te geven bij de ledenadministratie van Het NIP. In dat geval zult u niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.