Omzetplafondcheck

Verzekeraars (Zorgverzekeringswet) en/of gemeenten (Jeugdwet) hanteren soms een omzetplafond voor zorgaanbieders met wie zij een contract hebben. Bij overschrijding van dit plafond wordt het teveel teruggevorderd en worden resterende nota’s niet meer vergoed. Verstandig dus om tijdig te controleren of u dit plafond heeft bereikt en of u nog nieuwe cliënten van deze verzekeraars in behandeling kunt nemen.

Het omzetplafond geldt voor vrijgevestigde praktijken, groepspraktijken en instellingen die een contract hebben met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders zonder contract hebben geen omzetplafond.