De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

De huisarts is de belangrijkste verwijzer naar de ggz. Hij bepaalt of sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis en zo ja, waar deze kan worden behandeld. Klachten die niet onder de ggz vallen, dienen binnen de huisartsenzorg te worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn werkgerelateerde problematiek, aanpassingsstoornissen en sociaal-maatschappelijke problemen.