De Gespecialiseerde GGZ (GGGZ/SGGZ)

De behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn valt vanaf 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Het betreft complexe zorg die niet binnen de kortdurende producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven. Deze zorg wordt geleverd door de gespecialiseerde professionals, psychiaters,  psychotherapeuten of psychologen in een behandelteam, in vrijgevestigde praktijken dan wel multidisciplinaire teams. De professional staat in contact met andere professionals, zodat zij kan samenwerken waar nodig. De bekostiging van deze zorg volgens de DBC-productenstructuur blijft hetzelfde. De NZa publiceert jaarlijks, soms meermaals per jaar, nieuwe beleidsregels en nadere regels inzake SGGZ. Zie ook de site van de NZa.