De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

Vanaf 2014 zijn de eerstelijns zorg en een deel van de tweede lijn samen de Generalistische Basis GGZ. De vergoede zorg uit het basispakket van de zorgverzekeringswet is hiervoor uitgebreid., Er is geen sprake meer van sessie-vergoeding, maar van een volledig/integraal zorgproduct op basis van inschatting van zorgvraagzwaarte. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van de) vier zorgproducten met een vaste vergoeding:
  • GBGGZ Kort; voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico
  • GBGGZ Middel; voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
  • GBGGZ Intensief; met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
  • GBGGZ Chronisch; voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de ggz achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek
Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. De behandelaar en de patiënt stellen aan het begin van het zorgtraject een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, blended) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. De NZa heeft de beleidsregels en vaste maximatarieven vastgesteld voor ieder zorgproduct in de GBGGZ. De meest gestelde vragen over de Generalistische basis ggz kunt u hier vinden. Lees meer over de Generalistische Basis GGZ en het verwijsmodel in het rapport van HHM en het NIP standpunt.