Afbakening: Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ, Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

De huisarts heeft door de stelselwijziging een belangrijke poortwachtersfunctie gekregen. De huisarts bepaalt of een patiënt behandeld kan worden in de huisartsenzorg of dat een verwijzing naar de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz nodig is.  

 

 Welke criteria bepalen in welk echelon een cliënt zit?

 

Themadossier Curatieve GGZ >