Werkervaringsplaatsen

Werkervaringsplaatsen zijn een ongewenste ontwikkeling. Toch zijn in de huidige economische en politieke situatie starters vaak wel op een dergelijke plek aangewezen. Het NIP ondersteunt het standpunt dat werkervaringsplaatsen geen alternatief mogen zijn voor volwaardige plaatsen.