Vluchtelingenkinderen

Bij de activiteiten die het NIP op het gebied van Jeugd vormen de VN-rechten van het Kind het uitgangspunt; het belang van het kind staat altijd voorop. Dat geldt zeker voor kinderen die als vluchteling in Nederland verblijven. De sectie Jeugd roept alle kinder- en jeugdpsychologen op om hun verantwoordelijkheid te nemen, en waar mogelijk hun expertise in te zetten bij de opvang en het begeleiden van vluchtelingenkinderen in Nederland.