Vluchtelingenkinderen

Bij de activiteiten die het NIP op het gebied van Jeugd vormen de VN-rechten van het Kind het uitgangspunt; het belang van het kind staat altijd voorop. Dat geldt voor alle kinderen, en zeker voor kinderen die als vluchteling in Nederland verblijven. Dit themadossier geeft inzicht in de activiteiten van het NIP, interessante initiatieven en achtergrondinformatie. Tips en aanvullingen voor het dossier zijn welkom via britt.vanbeek@psynip.nl.