Vluchtelingen, ongedocumenteerden en Mensenrechten

Veel vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden en hebben een zware vluchtroute gevolgd voor zij in een veilig land zijn gearriveerd. Daarna moeten zij dan nog een stressvolle asielprocedure doorlopen alvorens zij een nieuw leven kunnen gaan opbouwen. Door deze gebeurtenissen hebben vluchtelingen meer kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst of andere psychische klachten (Gezondheidsraad, 2016). Zij zullen meer beroep doen op de hulpverlening (gezondheidszorg); deze krijgt te maken met culturele, religieuze en taalverschillen. Dit themadossier bevat een verzameling informatieve rapporten en artikelen, die van nut kunnen zijn bij de hulpverlening aan vluchtelingen.