Publicaties

Voor (bij voorkeur wetenschappelijke) publicaties over werk en psychische klachten, volgt hieronder een selectie van goede vindplekken.

  • Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG), Tilburg University/Tranzo, met onderzoekslijn gericht op arbeidsparticipatie en re-integratie van mensen met psychische problemen
  • Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Met kennis over arbeidsomstandigheden, waaronder psychosociale risicio’s, op Europees niveau
  • Narcis – National Academic Research and Collaborations Information System. Portal voor het zoeken van informatie over wetenschappers en hun werk
  • ResearchGate is een professioneel wereldwijd netwerk voor wetenschappers en onderzoekers voor het delen en bespreken van onderzoeken
  • TNO gericht op het toepasbaar maken van (wetenschappelijke) kennis. De zoekfunctie biedt ingangen naar rapporten, publicaties en onderzoekers
Bent u op zoek naar meer informatie en publicaties over arbeid en organisatie? Zie de NIP sectie Arbeid & Organisatie.  
Lees meer in de Toolbox werk en psychische klachten