Tools

Elke psycholoog – in welk werkveld dan ook – kan te maken krijgen met cliënten die suïcidale gedachten hebben. Het is daarom van belang dat je als psycholoog in staat bent signalen te herkennen, zelf begeleiding/behandeling te bieden of door te verwijzen naar collega’s.

In 2012 is de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag ontwikkeld, inclusief een samenvatting en een toelichting voor clienten en naasten. Ook is er een generieke module beschikbaar over suicidaal gedrag. Generieke modules beschrijven vanuit het patiëntenperspectief de zorg voor een onderwerp dat voor meer dan 1 chronische aandoening relevant is. Daarnaast wordt hieronder een aantal aanvullende handvatten en doorverwijsmogelijkheden genoemd.