Beleid

Suicïdepreventie is een belangrijk maatschappelijk thema, ook voor het NIP. Niet alleen kunnen alle psychologen in hun werk te maken krijgen met cliënten die zelfmoord plegen of suïcidale gedachten hebben, ook is psychologische expertise essentieel bij het signaleren, begeleiden en behandelen hiervan. Het NIP hecht dan ook aan de betrokkenheid en inzet (van de expertise) van psychologen op dit domein.

Het NIP is partner van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS. De (inmiddels tweede) Agenda loopt van 2018 tot 2021.

Binnen de Agenda ligt de focus van het NIP op het verankeren van kennis over suicide(preventie) in de opleiding en de professionele standaard (waaronder richtlijnen) van psychologen.

Daarnaast heeft het NIP tot doel leden te ondersteunen in hun beroepsuitoefening en houdt daarom een themadossier op de website actueel over suicidepreventie, met daarin richtlijnen, standaarden, tools en naslagwerken over dit onderwerp.

 

Meer informatie