Beleid

Suicïdepreventie is een belangrijk maatschappelijk thema, ook voor het NIP. Niet alleen kunnen alle psychologen in hun werk te maken krijgen met cliënten die zelfmoord plegen of suïcidale gedachten hebben, ook is psychologische expertise essentieel bij het signaleren, begeleiden en behandelen hiervan. Het NIP hecht dan ook aan de betrokkenheid en inzet (van de expertise) van psychologen op dit domein.

Het NIP is betrokken bij de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS (2021-2025). Doel van de agenda is om suïcidepreventie in verschillende domeinen op de kaart te zetten en activiteiten op dit gebied uit te breiden. Focus voor het NIP ligt met name op doelstelling 2: Professionals opleiden, bijscholen en toerusten.

Daarnaast heeft het NIP tot doel leden te ondersteunen in hun beroepsuitoefening en houdt daarom een themadossier op de website actueel over suïcidepreventie, met daarin richtlijnen, standaarden, tools en naslagwerken over dit onderwerp.

 

Meer informatie

 

Petitie: Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

In 2019 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een petitie in ontvangst genomen die oproept om suïcidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van hulpverleners, waaronder psychologen. De petitie is een initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting en klinisch psycholoog Ad Kerkhof.

NIP-directeur Monique Rook is aangesloten bij het comité van aanbeveling van de petitie. De petitie is ondertekend door 8.877 personen.