Suïcidepreventie

In 2017 hebben 1.917 mensen een einde aan hun leven gemaakt, gemiddeld vijf per dag. Jaarlijks denken zo’n 410.000 mensen aan zelfmoord, en ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden. Psychologen kunnen – in welke setting ze ook werken – te maken met de (gedachte aan) zelfdoding van cliënten. Psychologische kennis en expertise zijn bovendien van groot belang bij het signaleren en behandelen van suïcidaliteit.

 

Onderzoek piek zelfdoding onder jongeren in 2017

Oproep aan ouders Afgevaardigden van het NIP maken deel uit van een begeleidingscommissie van een onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie. Dit onderzoek richt zichop de forse toename van suïcides onder jongeren in het jaar 2017. Voor dit onderzoek is 113 nog op zoek naar ouders die hun kind in 2017 hebben verloren aan zelfdoding. Nieuwe cijfers CBS Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jongeren in 2018 is afgenomen ten opzichte van 2017; het betrof resp. 51 en 81 jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Hiermee ligt het aantal zelfdodingen onder jongeren met 51 in 2018 weer ongeveer gelijk aan het jaar 2016. Het hoge aantal zelfdodingen in 2017 zou dus een eenmalige piek kunnen zijn.