Statushouders aan het werk

De maatschappelijke bijdrage van de psycholoog aan de arbeidsintegratie van statushouders

Werk is een belangrijke pijler voor integratie van vluchtelingen. Toch blijft de deelname aan de arbeidsmarkt erg achter bij die van de autochtone bevolking. Ook de psychologie kan een bijdrage leveren aan de arbeidsintegratie van statushouders, zo bleek op 7 november 2019. Zestig mensen kwamen samen in het Humanity House om kennis uit te wisselen, geïnspireerd door interessante lezingen. U vindt hier de presentaties en meer informatie over de thema’s die aan bod kwamen.