Samen beslissen

Het NIP leidt het project ‘De deskundigheid van de cliënt centraal zetten’. Met subsidie van het Zorginstituut Nederland worden trainingen ontwikkeld waarin een professional en een ervaringsdeskundige sámen een training geven om hulpverleners beter toe te rusten op het Samen beslissen met de patiënt. De gratis trainingen zijn gegeven aan professionals in zorginstellingen én voor vrijgevestigden. Het materiaal is nu beschikbaar zodat de getrainde professionals hun collega’s kunnen trainen volgens het train-de-trainer-principe. Het materiaal vindt u in dit dossier.