Routine Outcome Monitoring (ROM)

Veel zorgaanbieders monitoren uitkomsten van behandelingen. ROM (Routine Outcome Monitoring) is één van de veel gebruikte instrumenten voor uitkomst meting. ROM is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten. Afhankelijk van de cliëntengroep en het doel van de behandeling kan met behulp van ROM de effectiviteit, de patiëntveiligheid , de cliëntervaring (met de CQ-index) of de kwaliteit van leven worden gemeten.