Routine Outcome Monitoring (ROM)

Routine Outcome Monitoring (ROM) opent de black box van de ggz. ROM is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Naast uw klinische observaties geven de uitkomsten van ROM-metingen u een instrument in handen om veranderingen te meten in de toestand van de cliënt.

Afhankelijk van de cliëntengroep en het doel van de behandeling kan met behulp van ROM de effectiviteit van behandeling worden gemeten, de patiëntveiligheid, de cliëntervaring (met de CQ index) of de kwaliteit van leven.

De vier functies van ROM zijn:

  1. Behandelen en Begeleiden: ROM ondersteunt in passende zorg. Zo kunt u met de uitkomsten van tussentijdse ROM metingen samen met de cliënt bezien of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.
  2. Leren en evalueren: op afdelings- of instellingsniveau kunt u uitkomsten vergelijken en behandelprogramma’s bijstellen.
  3. Onderzoeken: ROM gegevens zijn big data die uitnodigen tot wetenschappelijk onderzoek.
  4. Verantwoorden in benchmark: u dient uitkomsten van begin- en eindmetingen van ROM gegevens aan te leveren aan de stichting SBG.