Routine Outcome Monitoring (ROM)

Routine Outcome Monitoring (ROM) opent de black box van de ggz. ROM is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Naast uw klinische observaties geven de uitkomsten van ROM-metingen u een instrument in handen om veranderingen te meten in de toestand van de cliënt.

Afhankelijk van de cliëntengroep en het doel van de behandeling kan met behulp van ROM de effectiviteit van behandeling worden gemeten, de patiëntveiligheid, de cliëntervaring (met de CQ index) of de kwaliteit van leven.