NIP en richtlijnontwikkeling

Het NIP draagt bij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen door leden af te vaardigen in richtlijnencommissies. Het NIP zorgt voor draagvlak voor de inhoud van een multidisciplinaire richtlijn door een zorgvuldig verloop van de commentaar- en autorisatiefase.

 

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van een richtlijn? In de nieuwsbrief, mailings en op de website staan regelmatig oproepen om bij te dragen aan richtlijnontwikkeling. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:
  • U kunt namens het NIP deelnemen aan een werkgroep voor richtlijnontwikkeling. Hierbij brengt u uw specifieke expertise in
  • U kunt een bijdrage leveren door deel te nemen aan een focusgroep voor knelpuntenanalyses voorafgaand aan richtlijnontwikkeling
  • U kunt deelnemen aan de meeleesgroep
  • U kunt meelezen met de conceptteksten als ondersteuner van de afgevaardigde van het NIP in een richtlijnencommissie
  • U deelnamen aan de commentaargroep. U mag dan commentaar leveren op de concepttekst van een richtlijn.
 

Leuk, leerzaam en inspirerend

Psychologen die eerder hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een richtlijn ervaren dit als een leuk, leerzaam en inspirerend traject. Na het afronden van de richtlijn worden deelnemers aan een commissie nog regelmatig bevraagd op hun expertise.   Heeft u belangstelling? Neem voor vragen of voor meer informatie contact op met Simon de Groot via tel: 030-8201500 of via e-mail:richtlijnen@psynip.nl Bekijk ook deze factsheets: