Gezondheidszorg

Voor de ggz worden zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld en opgeleverd. Deze zijn ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, een stichting waarvan het NIP medeoprichter is. Hieronder vindt u de diverse disciplines in de Gezondheidszorg, waarbij het NIP u informeert over de actuele (ontwikkelingen) van de richtlijnen.

 

Somatische richtlijnen

De somatische richtlijnen zijn verdeeld in:  

Revalidatie

 

Verslavingszorg

Er zijn vele richtlijnen, zorgstandaarden en modules waarbij middelenafhankelijkheid/verslaving als comorbide problematiek een rol speelt bij behandeling.  

Geestelijke gezondheidszorg

Volg de actualiteiten over de ontwikkelingen van de richtlijnen in de ggz

 

Jeugdgezondheidszorg

Het vertrekpunt voor de inhoud van de richtlijn en extra informatie zoals implementatietoolkit producten en informatie voor ouders vindt u hier

 

Ouderenpsychologie

Nieuwe Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie Omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie? Het NIP en Verenso hebben samen een richtlijn uitgebracht. Depressieve gedragingen, evenals angst, apathie, psychotisch- en geagiteerd gedrag zijn benoemd als vormen van probleemgedrag. Bekijk de richtlijn   

Palliatieve zorg

De richtlijnen voor de Pallitatieve zorg zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.  

Neuropsychologie

Volg hier de nieuwe richtlijnen voor neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij diverse stoornissen/ziektebeelden.