Richtlijnen

Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

Richtlijnen helpen zorgverleners en cliënten bij het nemen van beslissingen over adequate zorg bij een specifiek gezondheidsprobleem. De richtlijn is een advies (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, aangevuld met kennis en ervaringen van zorgprofessionals en -gebruikers) dat het ‘wat, wanneer en waarom’ beschrijft en is gekoppeld aan een diagnose. U vindt hier de omschrijving en richtlijnen in de diverse disciplines en secties van het NIP.