1200-627-achter-je-laptop-social-media

Veelgestelde vragen door cliënten

Hoe werkt de onderzoeksprocedure? 

Als u deelneemt aan een psychologisch onderzoek, ontvangt u een uitnodiging. Meestal voert een onderzoeksbureau, school, ggz-instelling of ziekenhuis het onderzoek uit. Het is zinvol het bureau vooraf om nadere informatie over de testdag(en) te vragen.

Het onderzoek duurt meestal een hele dag. Een psycholoog is verantwoordelijk voor de uitvoering van het psychologisch onderzoek. De psycholoog zal het eerste gesprek met u hebben. Ook schrijft de psycholoog het onderzoeksrapport en zal op verzoek een afsluitend gesprek met u voeren. Soms maakt u de psychologische tests met meerdere mensen tegelijk. Doorgaans begeleidt een testassistent u dan. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de testdag. De testassistent deelt de tests uit, leest de instructies voor, geeft aanwijzingen en beantwoordt eventuele vragen.

De verantwoordelijke psycholoog bekijkt en analyseert de resultaten van de tests. Aan het eind van de testdag(en) geven sommige onderzoeksbureaus u al een korte weergave van de resultaten. Meestal is het rapport binnen ongeveer een week klaar. U kunt de psycholoog vragen om een nagesprek waarin u een toelichting krijgt op de inhoud van het rapport.