Instrumenten

Bij een psychologisch onderzoek kan de psycholoog verschillende soorten instrumenten inzetten. De selectie van instrumenten  is afhankelijk van factoren als vraagstelling en gewenste diepgang van het onderzoek. Na analyse van de onderzoeksvraag selecteert de psycholoog de juiste instrumenten om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en om te kunnen adviseren. Hieronder vindt u een korte beschrijving van veelgebruikte soorten instrumenten.