Voordelen – coöperatie

Samenwerking levert voordelen op; denk aan het werken aan grotere opdrachten, kostenvoordelen en kennisdeling.
De coöperatie vormt een gestructureerd samenwerkings­verband voor de deelnemende leden. Iedereen houdt inspraak, kan makkelijk toe- of uittreden en elk lid blijft verder onafhankelijk.
Coöperaties betrekken leden actief in het bedenken van oplossingen en bieden een format om samen risico’s en ontwikkelingskosten van het zakendoen te delen.
Een coöperatie biedt ook een platform waar de kennis en kunde van de leden gedeeld kan worden.
Binnen coöperaties zoeken de leden interactie met elkaar om een zo goed mogelijk resultaat voor iedereen neer te zetten. Of het nu gaat om samen inkopen, elkaar helpen, samenwerken of samen een product of dienst in de markt zetten.
Geven en nemen liggen aan de basis van de coöperatie. Deze samenwerking is niet gericht op slechts het behalen van korte termijnwinst, maar ook op een langdurig duurzaam resultaat.
Omdat de coöperatie een rechtspersoon is, is haar voortbestaan niet afhankelijk van individuele leden. Dat waarborgt de continuïteit. Het in- en uittreden van leden is geregeld in de statuten. Dit zorgt voor een grote mate van flexibiliteit.