ROS

ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur. Elke ROS adviseert eerstelijns-zorgverleners over organisatievraagstukken en begeleidt initiatieven omtrent samenwerking. De primaire doelgroep zijn de eerstelijnsprofessionals in de eigen regio.
Omdat diensten op het vlak van belangenbehartiging en onderhandelingstrajecten niet in het takenpakket zitten, neemt de ROS een onafhankelijke positie in ten opzichte van zorgverzekeraars, zorgverleners en andere partijen.
Marlene de Regt is namens het ROS-netwerk portefeuillehouder GGZ, haar e-mailadres is m.deregt@zonh.nl