Symptomen van trauma opsporen bij asielzoekers

Goed onderzoek naar trauma-gerelateerde klachten, kan van enorme betekenis zijn op de asielaanvraag van een vluchteling. Daarom volgde een groep van zes psychologen een opleiding bij het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO).

 

Zij zijn geraakt door het eerder gepubliceerde verhaal in ons tijdschrift De Psycholoog. Uit dit verhaal blijkt dat asielzoekers hun verhaal lang niet altijd kwijt kunnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daardoor lopen zij vaker vast in een asielprocedure; ‘Bij aanvang van een asielprocedure is de regel bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): je moet alles meteen vertellen. Maar in de praktijk blijkt het onrealistisch om van getraumatiseerde asielzoekers te verwachten dat ze alles op tafel gooien, of überhaupt in staat zijn een samenhangend verhaal te vertellen.’

Uit het artikel blijkt dat de IND de achterliggende problematiek vaak niet opmerkt. Een zaak wordt juridisch bekeken en expertise voor grondig onderzoek naar trauma ontbreekt. Stichting IMMO doet onderzoek bij mensen die tijdens hun asielprocedure zijn vastgelopen, met als zeer vermoedelijke oorzaak trauma.

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of er een relatie bestaat tussen de klachten van de asielzoeker en de traumatische gebeurtenissen die hij rapporteert. Dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. In sommige gevallen is het onderzoek van IMMO reden voor de IND om een aanvraag te herzien. Klinisch psycholoog-psychotherapeut Anna de Voogt en vrijwillig onderzoekster zegt hierover in het artikel ‘Je ziet verwoeste levens voorbijkomen tijdens de onderzoeken. Het is eigenlijk ongelofelijk dat die mensen nog zo veel moeite doen om erkenning van hun medische klachten in de asielprocedure te krijgen. Dan is het goed dat wij nog iets voor ze kunnen doen’.